Přeskočit na obsah

ZDRAVÍnek

ZDRAVÍnek je občasník, který vydáváme od roku 2010. Seznamuje se zajímavostmi, které se týkají působení naší organizace, s tvorbou uživatelů, které nespojuje jen handicap, ale i umělecké cítění a kreativita. Uživatelé se zde mohou dozvědět i mnoho informací ohledně sociální problematiky zaměřené na osoby se zdravotním postižením a seniory. Občasník se nevěnuje jen určité tematické oblasti, ale skládá se z různých, žánrově odlišných rubrik, které v průběhu času přizpůsobujeme tomu, co uživatele zajímá. Zpravodaj je určen našim uživatelům, jejich blízkým, institucím i veřejnosti.

Zde si můžete prohlédnout jednotlivá čísla ZDRAVÍnku:

ZDRAVÍnek 2010


ZDRAVÍnek 2011

ZDRAVÍnek 2012

ZDRAVÍnek 2013

ZDRAVÍnek 2014

ZDRAVÍnek 2015

ZDRAVÍnek 2016

ZDRAVÍnek 2017

ZDRAVÍnek 2018

ZDRAVÍnek 2019

ZDRAVÍnek 2020

ZDRAVÍnek 2021

ZDRAVÍnek 2022

Tištěné verze zpravodaje jsou k dispozici u pracovníků Centra.