Přeskočit na obsah

Veřejný závazek

Poslání a cíle Centra

Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany a seniory.

Centrum vyvíjí činnost bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci, či je teprve takovouto situací ohrožován.

Cílem je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při zmírňování a překonávání potíží a překážek, které musí překonávat v důsledku svého zdravotního postižení. Centrum podporuje integraci těchto osob tak, aby měly možnost nezávisle žít ve svém přirozeném prostředí a mohly se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Veřejné závazky na jednotlivé registrované služby poskytované CZP PK:
      
Osobní asistence   

Odborné sociální poradenství                         

Sociální rehabilitace