Přeskočit na obsah

Sluchové poradenství

Sluchové poradenství Pardubického kraje (Centrum Pardubice)

CZP PK spolupracuje s organizací AUDIOHELP z. s., čímž rozšiřuje své služby.

AUDIOHELP z. s. pro osoby se sluchovým postižením nabízí:

 •   poradenství
 •   prodej baterií
 •   opravy naslouchacích přístrojů
 •   čištění sluchadel a tvarovek, kontrola
 •   půjčování kompenzačních prostředků
 •   výměnu a prodej hadiček různého typu
 •   servis a montáže zařízení u klientů
 •   prodej a výměnu univerzálních tvarovek do uší
 •   prodej a servis kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé
   

Místo:
npor. Eliáše 344, 530 02 Pardubice

Provozní doba:
Pondělí              8:00 - 14:00
Úterý                   8:00 - 14:00
Středa                8:00 - 14:00


Kontaktní osoba:
Renata Chaloupecká            tel.: 775 626 610, 466 301 888, e-mail: rch01@seznam.cz