Přeskočit na obsah

Osobní asistence

Poslání služby Osobní asistence:

Napomáhání osobám se zdravotním postižením a seniorům v nepříznivé sociální situaci zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by vykonávaly samy, kdyby jim v tom nebránilo jejich zdravotní znevýhodnění. Podporování uživatelů v tom, aby prožívali běžné společenské vztahy.

CÍLOVÁ SKUPINA / KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Dětem předškolního věku od 1 roku až po starší seniory nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, nemoci nebo věku.

Služba NENÍ určena lidem, kteří:

 • Potřebují nepřetržitou lékařskou péči.
 • Jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek agresivní nebo ohrožují život a zdraví své nebo jiných osob.
 • V důsledku nekompenzovaných psychických poruch se projevují agresivně, ohrožují život a zdraví své nebo jiných osob a kteří momentální projevy své poruchy nemají pod kontrolou.
 • Jsou nakaženi infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních uživatelů a pracovníků.

Cíle služby:

V maximálně možné míře posílená soběstačnost uživatele, rozvinuté jeho psychické a fyzické schopnosti a jeho zapojení do běžného života. Plnohodnotný život uživatele v jeho domově nebo ve školském zařízení či v jiném vhodném prostředí, které umožňuje naplnit jeho potřeby.

Zajišťujeme tyto činnosti:

 •  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu a pomoc  při přesunu na lůžko či vozík.
 • Pomoc při osobní hygieně – pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, s celkovou hygienou těla, při použití WC.
 • Pomoc při zajištění stravy – jedná se o pomoc při přípravě jídla a pití.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti – s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – podpora rodičů v péči o dítě, upevnění kontaktu se společenským prostředím, pomoc s upevňováním schopností a dovedností.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školky, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a jiné aktivity.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci, při vyřizování běžných záležitostí.


SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ.

AKTUÁLNÍ CENÍK SLUŽBY ZDE

Asistence pro děti do 18 let věku:

                                        Pracovní dny                           Soboty, neděle a svátky
od 6:00 do 22:00              100,- / hod                                       135,- / hod
od 22:00 do 6:00            135,- / hod                                       135,-/ hod

Asistence pro dospělé:

                                      Pracovní dny                             Soboty, neděle a svátky
od 6:00 do 22:00            110,- / hod                                         135,- / hod
od 22:00 do 6:00          135,- / hod                                         135,-/ hod

Ceník k nahlédnutí také 

 

Pracoviště Pardubice a Chrudim    
                 
Pro Pardubice a Chrudim je kontaktní místo na adrese Bělehradská 389, 530 09 Pardubice.

Po domluvě pro klienty spadající pod Centrum Chrudim lze uskutečnit jednání na adrese Revoluční 594, 537 01 Chrudim.

Kontaktní osoba: Hana Jarošová, tel.: 775 693 987      

 

Pracoviště Ústí nad Orlicí       

Pro Ústí nad Orlicí je kontaktní místo na adrese Čs. Armády 1181.

Kontaktní osoba: Bc. Adriana Koutná, tel.:  775 693 985