Přeskočit na obsah

Odborné sociální poradenství


Centrum poskytuje v rámci odborného sociálního poradenství tyto činnosti:

  • Podporujeme uživatele v obtížné životní nebo sociální situaci – uživatelům nabízíme vhodné sociální služby, informujeme je o dávkách a příspěvcích, na které mají nárok.

  • Snažíme se v co největší míře chránit práva uživatelů sociálních služeb - naše pomoc spočívá při zprostředkování navazujících služeb – pečovatelská služba, aktivizační služby, psycholog, atd.   Součástí odborného sociálního poradenství je i bezplatný právní servis.

  • Podporujeme uživatele při získání a udržení pracovního uplatnění – pomoc a podpora při hledání vhodného pracovního místa, sepisování strukturovaného životopisu, motivačního dopisu, podpora při kontaktování potencionálních zaměstnavatelů, atd.

  • Pomáháme při rozhodnutí a postupech správních orgánů v uživatelův neprospěch – pomoc a podpora při sepisování námitek, stížností a odvolání, atd.

  • Podporujeme aktivní život a mobilitu osob se zdravotním postižením a seniorů - rozsáhlé poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - jaké typy pomůcek existují, jaké jsou pro daného uživatele nejvhodnější, kde si může zapůjčit vhodnou rehabilitační a kompenzační pomůcku, případně jak si obstarat pomůcku vlastní, atd.

Poskytujeme poradenství pro osoby se sluchovým postižením – prodáváme baterie do sluchadel a příslušenství ke sluchadlům. V Centru v Chrudimi navíc nabízíme sluchové poradenství, dále drobné opravy naslouchacích přístrojů, čištění a kontrolu sluchadel a tvarovek, atd.

Pardubice 

Provozní doba:

Ambulantní forma                                                   Terénní forma - dle dohody

Pondělí       8.00 - 12.00      12.30 - 15.00             Pondělí     8.00 - 10.00
Úterý           12.30 - 16.00                                         Úterý         14.00 - 16.00
Středa         8.00 - 12.00      12.30 - 15.00             Středa       8.00 - 10.00
Čtvrtek       12.30 - 16.00                                         Čtvrtek      14.00 - 16.00
Pátek          8.00 - 12.00                                           Pátek         ------------------                                

Kontaktní osoba:
Bc. Denisa Křivková         775 693 986       


Chrudim  

Provozní doba:

Ambulantní forma                                                    Terénní forma - dle dohody

Pondělí     13.00 - 16.00                                           Pondělí     8.00 - 10.00
Úterý         8.00 - 12.00                                              Úterý        14.00 - 16.00
Středa      13.00 - 16.00                                            Středa       8.00 - 10.00
Čtvrtek     8.00 - 12.00                                              Čtvrtek     14.00 - 16.00
Pátek       13.00 - 16.00                                            Pátek         ------------------   

Kontaktní osoba:
Bc. Naděžda Medková          775 693 982           


Ústí nad Orlicí       

Provozní doba:

Ambulantní forma                                                    Terénní forma - dle dohody

Pondělí     8.00 - 12.00                                             Pondělí        8.00 - 10.00
Úterý         ----------------                                              Úterý        8.00 - 14.00
Středa       8.00 - 12.00                                             Středa        8.00 - 10.00
Čtvrtek     12.30 - 16.00                                           Čtvrtek      14.00 - 16.00
Pátek        8.00 - 10.00                                             Pátek         ------------------


Kontaktni osoba:
Barbara Mejdrová, DiS.            775 693 983