Přeskočit na obsah

Provozní místnost

Provozní místnost – pracoviště Pardubice

Kontaktní osoba

Hana Jarošová 775 693 987

Provozní místnost Centra o kapacitě 20 - 25 lidí, mohou bezplatně využívat neziskové organizace, svazy a sdružení s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením a seniorů, jejichž hlavní náplní je péče o zdravotně postižené a seniory, nebo organizování činnosti ve prospěch zdravotně postižených a seniorů.

  • Besedy
  • Přednášky
  • Porady
  • a další

Je zde vybavená kuchyňská linka, bezbariérové WC. Plně k dispozici je také kancelářské zázemí - učebna Centra (kopírka, počítač).

Provozní místnost je vybavena nábytkem, stoly, židlemi a uzamykatelnými skříňkami, ve kterých si mohou organizace, které pravidelně naše Centrum navštěvují, ponechat materiály potřebné pro svoji administrativní činnost.

Tato místnost je užívána dle měsíčního plánu, který zpracuje pracovník Centra vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Jednotlivé organizace jsou povinny své nároky uplatnit písemně nebo osobně v Centru nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.

  

 

Provozní místnost – detašované pracoviště Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. Kristýna Komárková   775 693 982

Provozní místnost mohou bezplatně využívat neziskové organizace, svazy a sdružení, které nemají vlastní prostory a jejich předmětem působení je činnost zabývající se osobami se zdravotním postižením a seniory. Tyto organizace využívají prostory v souladu s kapacitními možnostmi Centra (cca 10 osob) a provozním řádem dle měsíčního rozpisu.

Provozní místnost je nejčastěji využívána k různým besedám, přednáškám, schůzím a osvětě ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů.

Místnost je vybavena kuchyňskou linkou, v prostorech Centra je bezbariérové WC. Plně k dispozici je také kancelářské zázemí - učebna Centra, kde mohou organizace při práci bezplatně využít počítač a případně si vytisknout potřebné dokumenty za úhradu dle platného ceníku.

Provozní místnost je vybavena stoly, židlemi a uzamykatelnými skříňkami, ve kterých si mohou organizace ponechat materiály potřebné pro svoji administrativní činnost.